EU:n tietosuoja asetus GDPR

Arvoisa asiakas!

EU:n tietosuoja asetus GDPR/Asiakasrekisterin käyttö 25.5.2018 alkaen.

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan asiakkaita tulee tiedottaa asiakasrekisterin käytöstä.

Asiakasrekisteriin kerätään nimen lisäksi yhteystiedot, joista ainakin puhelinnumero on pakollinen. Yhteystietojen lisäksi ylös kirjataan käytetyt värit, allergiatiedot ja mahdollisesti lisätietoina esim. seuraavan kerran suunnittelua.

Tiedot kerätään ainoastaan asiakkaista, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Käytössä on paperiset arkistot sekä varauskirja/kalenteri, joita säilytetään lukkojen takana tai tietokone ja puhelin mitkä ovat suojattuna salasanalla ja/tai sormenjälki tunnistuksella. Salasanaa ei luovuteta ulkopuolisille.

Nimi ja puhelinnumero tarvitaan ajanvarausta varten sekä yhteydenottoon esimerkiksi sairastapauksissa. Väritietoja tarvitaan mm. saman värin uudelleen toteuttamiseen sekä käsittelyhistorian tiedostamiseen. Myös allergioiden takia on erittäin tärkeää, että käsittelyhistoria on tiedossa.

Teillä on oikeus nähdä mitä tietoja teistä on kerätty. Teillä on myös oikeus kieltää tietojen keräys, mitä ei kuitenkaan tärkeiden tietojen kohdalla suositella. Asiakasrekisteri päivitetään säännöllisin väliajoin, jotta tiedot pysyvät ajan tasalla.

Luo kotisivut ilmaiseksi!